Doortje de Vries

Eikeldoorpers

rainbow

Twee brieven aan Liliane – Rilke

Twee brieven aan Liliane – R.M.Rilke
Frans-Nederlans, vert. Willem Bierman,  uitgave 1993, oplage 120 exx, 16 pag. handgedrukt druksel, 24,5 x 16,5 cm
€ 20,–

Tags: ,

Comments are closed.